Là một mức độ liên kết trong ballet?

Anonymous 14/10/2018. 3 answers
Arts & Humanities Dancing

trong một trường cao đẳng cộng đồng có ích không?

3 Answers


Anonymous 17/10/2018.

Không hẳn. Sẽ rất hữu ích nếu bạn định trở thành trợ lý giáo viên dạy nhảy hoặc mở trường dạy nhảy của riêng bạn.


mintchips49 17/10/2018.

Không phải nếu bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp múa ba lê. Có lẽ nếu bạn muốn dạy trên một mức độ giải trí nó có thể hữu ích nhưng nó chắc chắn không phải là một yêu cầu hoặc thậm chí cần thiết cho điều đó.


zeno 17/10/2018.

Chỉ đối xử với nó như tập thể dục hàng ngày và không Peruse một sự nghiệp khiêu vũ. Bạn cần một công việc tốt hơn mà mọi người trả tiền thường xuyên. Kế toán, Kỹ sư, quản lý, khoa học, phần mềm, Kiến trúc, pháp luật, vv vv Vv ....


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories