Nếu Hoàng tử Philip chết trước Nữ hoàng, liệu tất cả các cử nhân đủ điều kiện trên thế giới có thể cạnh tranh để trở thành người chồng thứ hai của cô không?

Claire 10/10/2018. 7 answers
Society & Culture Royalty

7 Answers


KING MOB 17/10/2018.

Tôi đặt cược rằng Hewitt bloke sẽ có một thử.


PAMELA 17/10/2018.

Nhận được một bộ não, ở 90 lẻ cô ấy sẽ không tìm kiếm một người chồng khác.


Anonymous 17/10/2018.

Bây giờ cô đã 94 tuổi, tại sao cô ấy thậm chí còn muốn có một HUSBAND? Cô ấy không cần phải có. Cô đã làm nhiệm vụ của mình và mang trẻ em, điều đó sẽ thay thế cô như là người đứng đầu của nhà nước.


Clark Kent 17/10/2018.

Không. Cô ấy sẽ quá già để tái hôn


Anonymous 17/10/2018.

Những loại ngốc troll là bạn Bạn có biết bao nhiêu tuổi là Nữ hoàng.


Clo G-B. 17/10/2018.

Không. Nữ hoàng sẽ không quan tâm đến việc tái hôn; cô ấy đã có một cuộc hôn nhân dài, hạnh phúc, và tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm kiếm một người phối ngẫu khác.


theKingofAllTrolls 17/10/2018.

Jesusfuck, bạn có thể tưởng tượng nó trông như thế nào không.


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories