Khi tôi cố gắng gọi một số, nó ngay lập tức đi thẳng vào hộp thư thoại thay vì đổ chuông. Điều đó nghĩa là gì?

ada 04/09/2018. 5 answers
Consumer Electronics Cell Phones & Plans

5 Answers


David 17/09/2018.

Một số người thiết lập nó theo cách đó.


SRΛSC 17/09/2018.

Điện thoại tắt / hết pin


Ricki 17/09/2018.

Điện thoại di động bị tắt là một lời giải thích hoặc họ đã thiết lập thư thoại để ngay lập tức chấp nhận bất kỳ cuộc gọi đến nào.


smartcookie 17/09/2018.

Nó có nghĩa là điện thoại tắt, pin đã chết hoặc người đang nói chuyện và nó đã đi thẳng vào hộp thư thoại.


Logan 17/09/2018.

1. Điện thoại đã chết. 2. Họ đã hết dịch vụ di động 3. Số của bạn đã bị chặn.


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories