Đi giày ba lê đến phòng tập thể dục?

Mia 24/07/2018. 3 answers
Arts & Humanities Dancing

Tại phòng tập thể dục địa phương của tôi, có một cấp độ thứ hai với gương trần nhà, một số trọng lượng và một số tấm thảm. Không bao giờ có nhiều hơn 3 hoặc 4 người ở đó vì vậy nó sẽ không giống như tôi đang trên đường hay làm phiền mọi người, chắc chắn cũng có một quán bar ở đó. Nó sẽ chỉ là thanh cơ bản làm việc với đôi giày pointe của tôi. Tôi đã tốt nghiệp...

3 Answers


Lorraine 17/07/2018.

Nếu bạn không tiếp tục nhảy sau khi tốt nghiệp trung học thì bạn không nên mang giày pointe vào tất cả IMO. Trừ khi bạn đang duy trì sức mạnh cơ thể của bạn với các lớp học thường xuyên sau đó bạn KHÔNG đặt trên đôi giày pointe. Tôi tin rằng bạn có nghĩa là 'barre' không phải 'bar'.


Anonymous 17/07/2018.

Bạn sẽ phù hợp với ngay.


Anonymous 17/07/2018.

Đó là nghi ngờ một phòng tập thể dục có một barre trừ khi họ cung cấp các lớp học barre. Tất nhiên nếu bạn có nghĩa là thanh (như bạn đã nói), nơi bạn có được một thức uống ... đó cũng là nghi ngờ. Vì nó là nghi ngờ có một barre tôi không thấy làm thế nào bạn có thể làm barre làm việc. Trong khi có một cơ hội tốt các tầng có thể được bung ra không có bảo đảm.


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories