Tôi có thể nộp thuế vào ngày 17 tháng 4 vào khoảng 11 giờ tối theo giờ Thái Bình Dương không?

David K 16/04/2018. 5 answers
Business & Finance Taxes

Hoặc nó có phải là khoảng 16 tháng 4 lúc 11:59 pm .. Giờ Thái Bình Dương ..

5 Answers


Max Hoopla 16/04/2018.

Trước nửa đêm ngày 17 tháng 4


? 16/04/2018.

"Biến thành" không có ý nghĩa gì cả.


? 16/04/2018.

Nó phải được đóng dấu bưu điện vào nửa đêm ngày 17.


Donnie Porko 16/04/2018.

Vâng. Ngày 16 tháng 4 là ngày giải phóng ở DC vì vậy tất cả các văn phòng chính phủ đều đóng cửa nên hạn chót là ngày 17. Hầu hết bưu điện sẽ vẫn mở cho đến nửa đêm đến các chữ cái bưu điện.


? 16/04/2018.

Nó có thể được đóng dấu bưu điện lên đến 11:59 tối ngày 17


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories