Vì dân chủ không phải là đảng quốc gia nữa nên họ xứng đáng có vốn D?

Snowflakes Crack Me Up 13/08/2017. 9 answers
Entertainment & Music Polls & Surveys

9 Answers


Anonymous 06/08/2017.

Họ là một đảng quốc gia. Chỉ là đảng không có quyền lực, mà là phe đối lập chính thức. Giống như đảng Cộng hòa đã từng làm trong quá khứ. Đó là cách bầu cử hoạt động. Nó thực sự là một cuộc bỏ phiếu gần gũi. Quá gần. Gần đúng. Nếu Trump bị mất, rất có thể anh ta sẽ phàn nàn nhiều như thế.


Charlesetta 06/08/2017.

Bạn thực sự thích bị ngu ngốc.


Grundoon 06/08/2017.

Bạn cứ tự nói với mình điều đó. Tôi biết tôi đã bị lừa khi tôi nói Trump sẽ kết thúc vào thứ ba .... nhưng bạn đã vượt qua tôi


Bob 06/08/2017.

Vì bạn không thể gõ ngón tay vào trong album của mình, bạn có nhận được mẹ của bạn để gõ cho bạn không?


Not A Single Time 06/08/2017.

Không. Cuộc sống là đau khổ cho các dem. Rất rất buồn.


Anonymous 06/08/2017.

Đảng Dân chủ chỉ tập hợp lại. Hầu hết người Mỹ ghét Trump và đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ sẽ trở lại vào năm 2018 và 2020.


BlueNinjaLove 06/08/2017.

Bạn sống một cuộc sống tưởng tượng buồn, phải không?


Anonymous 06/08/2017.

Đừng lo lắng về điều đó. Đảng Cộng hòa không đại diện cho những người dân chủ Mỹ cùng làm. Đảng Cộng hòa thậm chí không muốn đại diện cho họ ...


Dmitri 06/08/2017.

Họ xứng đáng với D của tôi trong đống tàn sát tập thể của họ bởi vì Trumps tổng thống.

Language

Categories