Sấm sét tiếng ồn làm cho hay là nó hoàn toàn khác?

Ahgase 16/09/2017. 5 answers
Science & Mathematics Weather

5 Answers


Argent 01/08/2017.

Thunder là sóng âm do sự nóng lên quá cao của không khí qua đó sét đánh. Không khí giãn nở nhanh chóng trong một làn sóng va chạm mà chúng ta nghe thấy dưới dạng âm thanh tần số thấp. Xem [ Wikipedia.org Link ] để biết thêm thông tin.


Anonymous 08/08/2017.

Có khác


Blue 01/08/2017.

Đó là tiếng ồn mà sét làm.


JosephV 01/08/2017.

Sự mở rộng đột ngột của các chất khí xung quanh các bài hát do sét đánh.


Xenko 01/08/2017.

Kinda. Đó là tiếng ồn của hàng rào âm thanh bị vỡ bởi sét vì nó đi quá nhanh.

Language

Categories