Mẹ của người Ả Rập là ai và mẹ của người Do Thái là ai?

Anonymous 18/08/2017. 5 answers
Arts & Humanities History

5 Answers


John P 04/08/2017.

"Ai là ... và ai là" Cả hai bà mẹ là những người độc thân.


staisil 04/08/2017.

Hagar và Sarah tương ứng.


cymry3jones 04/08/2017.

Eve? Chỉ cần đoán thôi.


Tommy Vercetti 04/08/2017.

Hagar Ai Cập mẹ của người Ả Rập Sarah Canaan mẹ của người Do Thái. nó không phải là khó biết.


billy 04/08/2017.

The Two Queens là những con số Kinh Thánh và Kinh Qur'an được ban phước với ma thuật cổ đại. Nữ hoàng thứ nhất, mẹ của người Do thái, có khả năng đi bộ trên mặt nước và nhân thực phẩm, một đặc điểm mà sẽ truyền lại cho hậu duệ của mình Jesus Christ. Nữ hoàng thứ hai của người Ả Rập có thể sử dụng lửa, không khí và khói và giành được tình yêu cả người Ả Rập và người Ba Tư, những người đã giúp đào tạo cô trong nghệ thuật huyền diệu của cô. Cô cuối cùng đã trở thành Bà của Muhammad, hướng dẫn và tiên tri cho người Ả Rập, vì thế danh hiệu của bà.

Language

Categories